Hoe werkt Airiginal

Om de luchtkwaliteit op het gewenste niveau te krijgen moet er voldoende worden geventileerd en moet de lucht worden ontdaan van schadelijke stoffen. Er zijn veel luchtreinigers op de markt die de lucht zuiveren. Deze apparaten zorgen echter niet voor ventilatie, en luchtvervuiling moet eerst binnenkomen voor dat deze er uit gefilterd kan worden. De beste oplossing is om luchtzuivering en ventilatie met elkaar te combineren. AIRIGINAL doet dat, door te ventileren met gezuiverde lucht.

Ventilatie

De afvoer van schadelijke deeltjes, gassen en vocht en de toevoer van zuurstof spelen bij ventilatie een belangrijke rol. Naast de CO2 die wij zelf uitademen geven de toegepaste materialen in meubilair, vloerbedekking en overige bouwmaterialen allerlei schadelijke gassen en deeltjes af, die allemaal door ventilatie moeten worden afgevoerd (zie ook VROM). Maar ook de lucht die wij door ventilatie van buiten in onze verblijfsruimten toelaten is helaas lang niet zo schoon als u denkt.

Filtratie

De luchtvervuiling in de randstad heeft er toe geleid dat de luchtkwaliteit met name in steden of langs drukke wegen regelmatig onder de toegestane norm is. De lucht bevat fijnstof en allerlei allergenen. Uit diverse onderzoeken is gebleken dat inademing van deze deeltjes kan leiden tot allergische reacties, astma, hart- en vaatziekten en op de lange termijn zelfs kanker. Voordat we deze buitenlucht in onze verblijfsruimten toelaten moet de lucht worden gefilterd.

Resultaat

In onderstaand overzicht staan de behaalde resultaten in een woning aan een drukke straat in Amsterdam. We zien dat de gefilterde lucht nagenoeg schoon is, en dat luchtkwaliteit in de slaapkamer met zuiveringsinstallatie aanzienlijk beter is dan in de slaapkamer zonder zuiveringsinstallatie. 

Aantal deeltjes per liter lucht
Deeltjes grootte Buitenlucht Gefilterde lucht Slaapkamer zonder installatie Slaapkamer met installatie Kwaliteits verbetering
0.3 40.350 7 19.026 4.959 76%
0.5 2.675 1 1.199 427 64%
0.7 1.112 1 493 213 57%
1 717 1 320 148 54%
2 360 1 158 98 38%
5 31 0 66 10 85%

Wij kunnen door middel van fijnstofmeting aantonen dat onze systemen werken!

Hoe onze installaties werken:

Het hart van onze installaties is de door AERIS Luchtzuivering ontworpen en in Nederland gebouwde centrale luchtzuiveringsunit. De werking is gebaseerd op hetzelfde principe als dat van de luchtzuiveringssystemen in operatiekamers. De centrale unit bestaat uit een centrifugaalventilator en meerdere filtertrappen, waaronder HEPA (High Efficiency Particulate Air) filters. De unit kan in de betreffende ruimte, in een naastgelegen vertrek of op zolder worden geïnstalleerd. Het is mogelijk de unit weg te timmeren in een koof of weg te werken in bijvoorbeeld een kast of boven het (systeem) plafond.

Afhankelijk van de gewenste luchtzuivering zetten wij één of meerdere filters in. Gaat het u alleen om allergieverwekkers zoals pollen, of wilt u ook beschermd zijn tegen ultrafijnstof, bacteriën en virussen? We kunnen ook filters inzetten die (uitlaat)gassen neutraliseren.

De centrale unit zuigt verse lucht van buiten aan en filtert deze alvorens de lucht het vertrek in wordt geblazen. Omdat er in uw verblijfsruimten ook stofdeeltjes aan de lucht worden afgegeven is het tevens mogelijk de binnenlucht door dezelfde installatie te laten filteren. Dit gebeurt door middel van recirculatie over dezelfde unit. Op deze manier wordt zowel de inkomende buitenlucht als de binnenlucht continu gefilterd. De installatie zorgt voor een permanente minimale overdruk waardoor buitenlucht alleen via het systeem de ruimte kan betreden. 

Omdat uw ramen en ventilatieroosters nu dicht kunnen blijven komt er geen luchtvervuiling meer binnen, terwijl er toch altijd voldoende wordt geventileerd. Geluidsoverlast van de straat of binnentuin wordt aanzienlijk beperkt, en ziekteverwekkende muggen behoren tot het verleden.